Specialisaties en werkwijze

Helaas is deze pagina niet langer van toepassing. Er stond ooit een heel verhaal over waar ik goed en minder goed in was, qua opnemen.