Specialisaties en werkwijze

Kamermuziek: Met opnamen van meer dan 100 verschillende ensembles is de meeste van mijn ervaring gelegen in het opnemen van kamermuziek. Dit omvat solowerk, (piano)duo's, trio's tot aan ensembles van rond de 10 muzikanten. In het algemeen kan gezegd worden dat als alle muzikanten elkaar aan kunnen kijken er sprake is van kamermuziek. Naast klassieke kamermuziek heb ik ook een aantal keer kleine jazzensembles mogen vereeuwigen.

Meer dan enige andere muzieksoort wordt kamermuziek gewaardeerd om de intimiteit. Vaak komt dit ook goed tot uiting in de opname. Om dit te bereiken is een middelgrote ruimte (vanaf ongeveer 400 m²) met niet te veel absorberende materialen geschikt, alhoewel dit afhankelijk is van het ensemble en de inrichting van de ruimte. Meestal gebruik ik in een dergelijke situatie vier microfoons (2 stereoparen) om achteraf de precieze klankbalans te kunnen kiezen.

Orkest- en koormuziek: naast kamermuziek heb ik ook al enkele honderden uren werk zitten in verschillende registraties van koor- en symfonieorkestbezettingen. Ook dit werk heeft allerhande groottes omvat, van kamerorkesten van ongeveer 30 muzikanten tot gecombineerde koor- en orkestbezettingen met totaal 200 muzikanten.

De moeilijkheid van het opnemen van grote ensembles (30 tot 150 muzikanten) is het op orde krijgen van de balans. Ieder instrument moet te horen zijn zoals het bedoeld is. Hierbij moet een afweging gemaakt worden tussen de balans en de hoeveelheid nagalm in een opname: als er meer afstand genomen wordt komt dat de balans ten goede, maar neemt het volume van de nagalm op de opname toe. Voor een goede opname is de plaatsing van meerdere microfoonparen onontbeerlijk. Ook de keuze voor een opnameruimte is belangrijk, omdat de akoestiek een belangrijk deel van de klank inneemt.

Er wordt hier wel bij worden opgemerkt dat de microfoonplaatsingen die ik gebruik vrij beperkt zijn. Een volwaardige studio-opname (of uitgebreide liveregistratie) wordt meestal uitgevoerd met tientallen microfoons, vraagt om een voorbereiding van enkele uren en kan niet door één persoon voorbereid en uitgevoerd worden. Ik heb mijzelf toegelegd op het perfectioneren van registratie met beperkte middelen, ruimte en tijd.

Dit maakt dat de opname grotendeels klinkt zoals het publiek het gehoord heeft. Er zijn geen knoppen om achteraf nog de balans tot in detail te wijzigen. Of dit een voor- of nadeel is uiteraard afhankelijk van de situatie, maar houdt u hier rekening mee.